Чотирнадцята Крапля,

містить кілька «крапель» Великого Чуда

 ПЕРША КРАПЛЯ. Існує безліч аргументів, які доводять пророцтво Ахмада (мир йому і благо). Всі вони були класифіковані великими дослідниками істини.

Незважаючи на свої безсилля і недоліки, в творі «Шуа’ат» ( «Промені») я розкрив деякі промені цього сонця, а в творі під назвою «Лема’ат» ( «Сяйва») показав сорок сторін чудесного красномовства (і’джаз ) Корану. Одна з цих сторін описана в моєму творі «Ішарат’уль І’джаз» і стосується «красномовства викладу» (Назмі). Бажаючим рекомендую до прочитання всі три книги.

ДРУГА КРАПЛЯ. Як стало зрозуміло з попередніх уроків, у Корана, посланого Творцем землі і небес для виховання і виправлення людства, є дуже багато обов’язків і положень.

Так, Коран – це одвічний переклад Всесвіту. Він – перекладач втілених знамень, що читаються Всесвітом власною мовою (аятів); Він – тлумач книги світобудови, а також відкривач скарбниць Прекрасних Імен Всевишнього, прихованих на сторінках небес і землі. Коран – це мова прихованого світу в світі явному. Він є сонцем ісламського світу і картою світу Іншого. Він – доказ і тлумач суті, якостей, імен та атрибутів Всевишнього Аллага. Коран для людського роду це також книга шаріату, книга мудрості, книга молитви, книга призову, книга поклоніння, книга наказів, книга поминання Всевишнього (зікр) і книга думки (ФІКР). Незважаючи на те, що зовні Коран є однією книгою, завдяки вмісту наук і знань в ньому він подібний до тисячі книг.

ТРЕТЯ КРАПЛЯ. Викладемо одне з сяйв чудесного красномовства коранічних повторів в нижченаведених шести пунктах.

Перший пункт. Оскільки Коран є книгою поминання Всевишнього (зікр), книгою молитви (дуа) і книгою призову, то повторення, що мають місце в його сурах, мудрі і, згідно риториці, абсолютно доречні. Метою поминання (зікр) і молитви (дуа) є нагорода (Саваба) і залучення Божественної милості, а в таких справах необхідна велика кількість повторів, щоб пропорційно їм збільшувалися нагорода (Саваба) і милість. Повтор поминання (зікр) висвітлює серце, а повтор молитви (дуа) – зміцнює її (молитву). Заклик же, відповідно повторам, посилює свій вплив.

Другий пункт. Оскільки Коран звертається до всіх верств людства і для всіх є ліками, то розумні і дурні, богобоязливі і грішні, відрікшись від мирського (захід) і схильні до мирського удостоєні цього Божественного звернення і мають право на отримання ліків з цієї аптеки Милостивого Аллага. Тим часом, не кожному під силу постійно прочитувати Коран цілком, а тому необхідні цілі та аргументи – особливо в довгих сурах – повторюються, щоб кожна сура була подібна цілому Корану, і щоб кожен міг з легкістю і в будь-який час, прочитавши будь-яку суру, заробити нагороду, рівну нагороду за прочитання всього Корану. Шляхетний аят: ولقد يسرنا القرآن للذكر «Ми полегшили Коран для згадування» (Коран 54:32) підтверджує цю істину.

Третій пункт. Залежно від часу, ті чи інші тілесні потреби вимагають задоволення. Наприклад, повітря потрібне кожну мить, вода необхідна під час спраги, їжа потрібна щодня, а світло, принаймні, раз на тиждень…

Духовні потреби також залежать від часу: потреба в слові «Аллаг» є щомиті, в слові «Бісмілля» – постійно, а в «Ля іляха илля Ллах» – щогодини…

Виходячи з цього, повтори аятів і слів засновані на поновлені потреб і говорять про сильну в них потребу.

Четвертий пункт. Коран встановлює основи і стовпи міцної і великої ісламської релігії, а також є книгою, яка змінює суспільство. Відомо, що засновнику чого-небудь, для вкорінення засад потрібно їх повторення, адже повторюване зберігається і зміцнюється.

Крім цього, Коран є наставником, який відповідає на питання різних верств людства, висловлені мовою або станом. Зрозуміло, при повторенні питання необхідно і повторення відповіді.

П’ятий пункт. Відомо, що Коран оповідає про великі теми і закликає серця до віри в них, розповідає про глибокі істини, спонукає розум до пізнання. Виходячи з цього, для вкорінення і зміцнення в умах і в серцях тих великих і глибоких істин, існує необхідність в їх повторенні в різних сурах тим чи іншим чином.

Шостий пункт. Ви знаєте, що для кожного аята є зовнішнє і внутрішнє значення, хад і муттала‘. Кожне оповідання (Кисса) має безліч сторін, постанов, цілей і видів користі. Виходячи з цього, один і той же аят в різних місцях, в залежності від притаманних тому чи іншому місцю змісту і особливості, може бути згаданий в тому чи іншому контексті. Таким чином, хоч це і виглядає як повтор, по суті ж таким не є.

ЧЕТВЕРТА КРАПЛЯ. Коран, обходячи стороною одні філософські питання світобудови і, в той же час, невизначено або узагальнено вказує на інші, тим самим виявляє одну зі сторін свого чудесного красномовства (і’джаз), яку ми розкриємо в шести особливостях.

Перша особливість

Питання: чому Коран не говорить про Всесвіт так само, як це робить філософія?

Відповідь: філософія відхилилася від істини. Вона розглядає Всесвіт окремо від її Творця (ма’на-ісмі), з точки зору самого Всесвіту. Коран же посланий від Істинного Творця і, отже, є істиною і до істини веде. Він розглядає все суще в буквеному значенні (ма’на-і харфі), використовує його як знамення, які вказують на Творця.

Питання: чому Коран, на відміну від науки, описує суть, форму і рух великих і малих тіл невизначено?

Відповідь: в таких питаннях кращі і більш доречні невизначеність і узагальнення. Всесвіт згадується в Корані непрямим чином для того, щоб навести доводи про Всевишнього Аллага і про Його якості. Перша умова доказу полягає в тому, щоб наведені доводи були очевидними і більш відомими в порівнянні з доказовим. Якби Коран, як того бажають люди науки, говорив «Пізнайте велич Всевишнього Аллага, дивлячись на нерухомість Сонця і на рух Землі», тоді аргумент був би ще менш ясним, ніж доказовим. В результаті, велика частина людей протягом тривалого періоду історії, будучи не в силах зрозуміти це, вибирала б шлях заперечення. Однак, повчання на істинний шлях повинно відповідати ступеню розуміння основної маси суспільства в той чи інший період часу. Разом з тим, доступність для розуміння більшості не позбавляє користі меншість. В іншому випадку, більшість не зможе витягти для себе користь з огляду на недостатнє розуміння.

По-друге, однією з властивостей заклику до істини є відповідність дій настановника поглядам простолюду, загальним почуттям і ступеню розуміння основної маси суспільства для того, щоб не відштовхнути їх від істини і не привести до її заперечення. Виходячи з цього, саме красномовне звернення до суспільства має бути ясним, легким і простим, щоб суспільство не виявилося безсилим [зрозуміти його]. Воно повинно бути коротким, щоб не набриднути, і узагальненим, щоб не відвернути від себе зайвим роз’ясненням.

По-третє, Коран описує стан створінь в ім’я їх Творця, а не заради самих творінь. У зв’язку з цим, найважливішим станом Всесвіту, згідно Корану, є стан, звернений до його Творця. Наука ж не бере до уваги Творця, кажучи про явища Всесвіту заради них самих. До того ж, Коран, звертаючись до людей, враховує розуміння більшості, щоб вони стали володарями усвідомленого пізнання. Наука ж говорить тільки з вченими, не враховуючи простих людей. У підсумку, простолюду залишається лише наслідувати. У зв’язку з цим, відсутність в Корані наукових подробиць або залишення їх неясними, з точки зору загальної користі і вигоди, абсолютно доречна і мудра.

По-четверте, Коран – це книга, яка висвітлює всі часи і наставляє всіх людей. У зв’язку з цим, красномовство настанови вимагає уникнення суперечок щодо очевидних на погляд більшості людей питань для того, щоб це не ввело їх в оману. Немає необхідності змінювати уявлення про звичні і очевидні для більшості речі. Більш того, те, що, згідно з основним завданням, не знадобиться більшості, необхідно згадати лише коротко або зовсім знехтувати їм, адже мова йде не про природу і не про сутність Сонця. Але за допомогою викладу таких дивовижних функцій Сонця, як освітлення світу, служіння центром світобудови, загального мислення демонструється велич Творця.

Друга особливість

وجعل الشمس سراجا

«І зробив Він місяць світлом, а сонце – світилом.» (Коран 71:16)

Питання: чому Сонце описується як «світильник», якщо згідно з наукою воно не підпорядковане Землі, а навпаки, є центром, якому підпорядковані Земля і планети?

Відповідь: вираз «світильник» вказує на уявлення про світ, як про якийсь палац, де творіння це вміст і прикраса цього палацу, а Сонце – свого роду лампа, що дає світло його жителям. Крім цього, вираз «світильник» нагадує про витікаючі всеосяжні милості від Панування Всевишнього і про ступінь вмісту благ і дарів в цій милості, а також оголошує про єдність і велич правління Всевишнього. Таким чином, величезне Сонце, обране многобожниками як об’єкт поклоніння, є всього лише підлеглим, що несе обов’язок освітлення палацу світу, а, як відомо, щось неживе, що служить лампою, абсолютно не гідне поклоніння!

Третя особливість

Основними цілями і базовими елементами Корану, за умови покори людини Всевишньому (аль-’убудія), є чотири речі: єдинобожжя (ат-таухид), пророча місія (ар-Рісаля), воскресіння з мертвих (аль-хашр), справедливість (аль -’адаля).

Інші згадані питання є лише засобами досягнення цих цілей. У зв’язку з цим, докладні роз’яснення цих засобів суперечать правилам, оскільки заняття непотрібними речами віддаляє від мети. Тому, одні питання світобудови Чудово Викладений Коран обійшов стороною, інші залишив невизначеними, а треті згадав узагальнено.

Велика частина тих, до кого звертається Коран – це прості люди, не здатні до сприйняття тонкої і складної частини Божественних істин. Ці істини необхідно наблизити до їх розуміння за допомогою прикладів і узагальнень. Тому Коран, з одного боку, рясніє прикладами, а з іншого – узагальнює питання, які будуть відкриті в майбутньому.

Четверта особливість

Була вилучена перекладачем [з арабської на турецьку].

П’ята особливість

Була вилучена шановним автором.

ШОСТА КРАПЛЯ. Коранічна мова непорівнянна і не пов’язана ні з якою іншою мовою. Відомо, що піднесення, сила, витонченість і краса мови залежать від чотирьох речей: від того, хто проголошує, від того, хто слухає, від мети і від теми, а не тільки від теми, як вважають літератори. Інакше кажучи, для розуміння ступеня сили якоїсь мови зверни увагу на те, хто проголошував її, на того, хто слухає, а також на її мету і тему, тому що міра мови визначається їх ступенем. Так, якщо ця мова є пануючою або забороненою, то вона посилюється відповідно до ступеня могутності і сили волі, що містяться в ній. Наприклад, найвищі могутність і воля, що містяться в пануванні, даному небу і землі в коранічному аяті:

يا ارض ابلعى ماءك ويا سماء اقلعى

«О земле! Поглинь свою воду! О небо! Припини!» (Коран 11:44)

негайно розводять хмари і змушують землю поглинути воду.

А також, оскільки веління, дане землі і неба аятом:

ائتيا طوعا او كرها

«Прийдіть – добровільно чи примусово!» (Коран 41:11)

було покірно прийнято ними, то це показує ступінь сили і волі цього веління, а отже, і ступінь висоти слова. Однак, що стосується наказів, даних людьми неживим істотам, то в зв’язку зі слабкістю волі і могутності пануючих, ці веління безсилі і є не більше, ніж безглуздою уявою.

Знай, мій дорогий брате! Такі імена, як Всезнаючий (А’лям), Величний (Акбар), Наймилостивіший (Архам), Найкращий (Ахсан), що виражають найвищі ступені атрибутів, якостей і діянь Всевишнього Аллага, не є недоліком для єдинобожжя, оскільки мета полягає в тому, щоб показати перевагу безпосереднього, щирого носія якостей над несправжнім або уявним носієм, а так само над якоюсь уявною ймовірністю. Також, це не суперечить Божественній гідності, бо мета полягає не в зіставленні якостей і діянь Всевишнього і створінь. Іншими словами, мова не про розташування їх на одному рівні і перевазі одного над іншим таким чином, щоб це могло з’явитися недоліком якостей Всевишнього.

Так, в зв’язку з тим, що досконалість, наявна в творіннях, є якоюсь тінню, що відбивається від досконалості Всевишнього Аллага, творіння не мають права на зіставлення з Його якостями.