Новий Саїд

Життя устаза Бадіуззамана Саїда Нурсі з позиції його служіння поділяється на два основні періоди.

Перший період. Отримання Саїдом Нурси ранньої освіти, його життя в місті Ван, згодом перебування в Стамбулі, його суспільно-політична активність, численні поїздки, участь у Першій Світовій війні, згодом пов’язаний із цим російський полон, його діяльність у вищій науковій раді (Дар уль-Хікмат) Османської держави, участь в народно-визвольному русі в Стамбулі, його візит до Перших Великих Національних Зборів, пов’язані з цим події, від’їзд до області Ван і самотність  — все це складає перший період життя Саїда Нурсі, який, з позиції служіння вірі й Корану, можна вважати передуючим другому та подальшій діяльності. 

Другий період, названий самим Бадіуззаманом епохою «Нового Саїда», починається із моменту заслання Бадіуззамана на захід Туреччини, в село Барлу. Це час появи і поширення праць «Рісале-і-Нур», час служіння вірі, час розпочатої Бадіуззаманом духовної боротьби за віру за допомогою «Рісале-і-Нур», час означений щирістю, самовідданістю, стійкістю та вірністю справі. 

Важливо зауважити, що цей період життя Саїда Нурсі припадає на епоху, коли після закінчення Першої Світової війни був знищений Османській Халіфат, коли комуністична ідеологія оголошує однією зі своїх основних ідей – боротьбу з небесними релігіями, руйнуючи тим самим людську цивілізацію, активно поширювалася на значній частині планети, ввергаючи світ в стан жаху і хаосу, й становлячи загрозу для духовного життя людства –  й для турецького суспільства зокрема.