Доповнення до додатку

بسم الله الرحمن الرحيم

«В ім’я Аллага, Милостивого, Милосердного!»

Знай, мій дорогий брате! Із вуст деяких людей виходять три короткі, але дуже значущі за змістом фрази.

Перша фраза: «Все утворилося саме по собі»;

Друга фраза: «Створюють і впливають причини»;

Третя фраза: «Природна необхідність».

Послухай виклад про те, що ці три фрази містять в собі безліч дурниць.

Людина існує. Ця існуюча людина, згідно з першою фразою, є і творцем, і творінням.

Згідно другій фразі, вона з’являється під впливом причин.

З третьої фрази випливає, що вона – твір уявної природи.

У четвертому ж відношенні, як того вимагають істина і реальність, вона є творінням Аллага.

Деякі з незліченних безглуздостей першої фрази

 1. Згідно з вимогою цієї фрази, кожна з формуючих людину частинок повинна володіти зором, знанням та іншими необхідними якостями, за допомогою яких вона могла б знати і бачити, як людину зсередини, так і весь Всесвіт.
 2. Для різних складових людського тіла, утворених з частинок, знадобляться різні форми, подібні формам, використовуваним в друкарні для набору букв.
 3. Треба буде, щоб кожна частинка, подібно цеглині кам’яного склепіння, була і повелителем над усіма своїми товаришами, і підлеглим, а також подібна до кожної з них – протилежна, абсолютна і обмежена.

Безглуздості другий фрази

 1. Джерело людини, тобто складові людини речовини, подібні до тих, що знаходяться у різноманітних аптеках, протилежні за своєю властивістю лікарським препаратам з запечатаними шийками. Якщо можливо, щоб ці ліки, без чиєїсь участі, абсолютно упорядковано і виважено, в точно необхідній мірі вийшли зі своїх колб і прийшли в стан якоїсь живої мазі, то тоді можна буде сказати, що і поява людини можлива без Творця, під впливом сукупності причин і неживих матерій.
 2. Подібно до того, як неможлива абсолютно впорядкована поява чогось від безмежних, сліпих, глухих, неживих і несвідомих причин, настільки ж неможливе створення людини з тих матерій без Творця. Разом з тим, у матеріальних причин є лише зовнішній контакт. У внутрішній стороні вони не впливають на тонкі, витончені і дивовижні візерунки і творіння.
 3. Відповідно до необхідного слідства цієї фрази, потрібно, щоб незліченні причини, в скоєних злагоді і порядку, в необхідній мірі скупчилися в одній частині, в одній клітині. Це буде означати, що елементи і основи світу, зі своїми величезними розмірами, скупчилися б всередині твоєї руки. Адже якщо майстром людини будуть причини, то всі елементи і основи світу повинні будуть працювати в процесі її створення, тому що людина пов’язана з усіма елементами і основами світу. Якийсь майстер робить будь-яку річ лише після того, як проникне всередину неї. В такому випадку, в одній людській клітині можливе скупчення всіх елементів світу. Це ж – сама неймовірна з усіх безглуздостей!

Безглуздість і неспроможність третьої фрази

Природа має дві сторони: одна з них – зовнішня, яка безтурботними і заблудлими людьми вважається істиною; інша – внутрішня, яка є творінням і мистецтвом Милостивого Творця. Сила ж, яка проголошується до природи – ні що інше, як прояв могутності Мудрого і Всезнаючого Творця. Сліпа випадковість і збіг, які безтурботні люди приліпили як крила до природи, яку вони сприймають за творця – це дурниця, вимушено вигадана дияволами в результаті помилки. Адже як було твердо доведено в моїх численних творах, джерелом цього чудесного творіння є лише Десниця могутності Всезнаючого і Всевидючого, що володіє всіма довершеними якостями Творця. Хіба можливо, щоб надіте на Всесвіт «вбрання» було виткане руками неживого, обмеженого, жалюгідного творіння?! Може, ці надіті на світи прекрасні форми зроблені комаром або черепахою?! Боже збав!

Так, в людині і в кожній речі є стільки свідчень того, що вони є витворами одвічного Творця, скільки всього є істот. Наведемо деякі приклади.

 1. Всесвіт. Так, кожна з частинок і кожне з творінь Всесвіту свідчить на п’ятдесяти п’яти мовах.
 2. Коран. Так, Коран, разом з книгами всіх пророків, святих і монотеїстів, а також створені на сторінках буття аяти (знамення) створення, є справедливими свідками творчої діяльності Творця.
 3. Пророк всіх творінь, разом з усіма пророками, святими і ангелами, оголошує своє свідоцтво про те, що творцем всього сущого є Аллаг.
 4. Люди і джини свідчать своїми різноманітними природними потребами.
 5. Сам Аллаг свідчить про те, що Божественність і творення притаманні лише Йому.

Друже! Додання вправного створення, з точки зору трьох вищезазначених фраз, ймовірнісного сущого (мумкін) або, як цього вимагає істина, Необхідно Сущому (ваджіб) наприклад подібно родючості: якщо плоди цього дерева будуть віднесені до Єдності, тобто якщо дерево, за законом розвитку, з’явилося зі свого кореня, корінь з кісточки, кісточка з втілення творчих наказів, творчі веління від наказу «Будь!», а наказ «Будь», в свою чергу, від Одного Необхідного Сущого Творця, то, в цьому випадку, створення цього дерева, зі всіма його частинами, листям, гілками і плодами, буде таким же легким, як створення одного плоду. Адже для Єдності немає різниці між маленьким плодовим деревцем і дуже великим деревом з численними плодами. Це відсутність різниці виходить з існування в єдності легкості і зручності, а в безлічі – труднощів і складності. Якщо ж додати безліч, то для появи кожного плоду, кожної квітки, кожного аркуша і кожної гілки знадобиться все, що необхідно для появи на світло цілого дерева. Адже ціле укладено в частині, і все необхідне для цілого необхідно і для кожної його частини.

Отже, ми маємо лише два варіанти: перший необхідний, а другий неможливий.

Висновок. Якщо поява на світло якоїсь клітини приписується їй же самій, то необхідно, щоб у неї були якості, що охоплюють Всесвіт. Якщо приписується причина, то необхідно скупчення в цій клітині всіх наявних у світі причин. Тим часом, хіба може клітина, в якій не помістяться і дві лапки комара, бути місцем діяльності двох богів? Звичайно, що ні!

Разом з тим, від клітини і до цілого світу, кожна річ має свого роду єдність. В такому випадку, і Творець буде єдиним, оскільки єдине з’являється тільки від єдиного. А також, Сонце, зі своїм сяйвом і квітами, за допомогою прояву може перебувати в одному насінні. Однак, одне насіння не зможе вмістити у собі дві насінини. А також, зовнішнє існування більш стабільно і міцно, ніж існування відображення. Одна точка зовнішнього буття може увібрати у себе цілу гору відбиваного буття. Також і необхідне існування (вуджуб) ще сильніше, міцніше і стабільніше. Швидше навіть, воно і є справжнє, зовнішнє існування.

Виходячи з цього, що втілюється в одвічному всеосяжному знанні розподіл усіх існувань (Імка) є дзеркалами і відбитками проявів існування необхідного (вуджуб). Отже, подібно до того, як одвічне знання є дзеркалом для імовірнісного існування, також і розподіл усього існування (Імка) – дзеркало існування необхідного (вуджуб). Потім, якщо це розподіл усіх існувань і воно переходить з одвічного знання у зовнішнє буття, то рівня справжнього існування все одно не досягло.

Знай, мій дорогий брате! Людина, що спостерігає за станом світу, на рівні інтуїції розуміє, що вплив і діяльність є атрибутами тонких, світлих і абстрактних речей, а схильність до впливу і сприйняття – властивостями матеріальних, щільних і тілесних речей. Як приклад, зверни увагу на світло в небесах і величезну гору, що знаходиться на землі. Це світло, перебуваючи на небесах, своїм сяйвом діє на землі. А гора, незважаючи на свою величину, знаходиться в бездіяльності.

А також, з взаємодій між речами видно, що тонкі, світлі речі знаходять здатність бути причиною і виконавцем. Чим більше ступінь щільності чого-небудь, тим воно ближче до схильності впливу і слідства. З цього стає зрозуміло, що творцем зовнішніх причин і їх наслідків є лише Одвічний Творець, Нур уль-Анвар.

Знай, мій дорогий брате! Роздуми усувають безпечність. Уважність розсіює морок сумнівів. Однак, коли ти міркуєш про себе, про свій внутрішній світ і особисті стани, міркуй досконало і вивчай все до самих глибин. Але коли ти міркуєш про зовнішній світ, думай поверхово і в загальних рисах, і не вдаючись у подробиці. Адже цінність і краса, наявні в короткому змісті, в подробицях відсутні. До того ж, роздуми про навколишній світ схоже на неосяжне, бездонне море. Не пірнай в нього – потонеш.

Друже! Якщо ти про себе будеш роздумувати детально, а про зовнішній світ коротко, то наблизишся до Єдності. Якщо ж зробиш навпаки, то безліч розсіє твої думки, сумніви зіб’ють тебе з пантелику, твоє его зміцніє, твоя безтурботність посилиться і перетвориться в Природу. Отже, такий шлях множинності, що веде до помилки.

Знай, мій дорогий брате! Наскільки людина неосвічена і безтурботна! Наскільки вона збилася зі шляху і шкодить самій собі! Відмовляючись від великого блага, явно корисного в дев’яти відносинах і лише в одному відношенні несе уявну шкоду, вибирає оману. Так, через один сумнів якогось софіста, вона відрікається від прямого шляху, який має тисячі аргументів, які свідчать про користь.

Тим часом, людина є дуже недовірливою і обережною, тому коли в мирській справі буде одна з десяти ймовірностей перешкод, вона уникатиме її. Якщо ж ця справа стосується Іншого світу, то вона не ухиляється від нього навіть коли ймовірність шкоди дорівнює дев’яти з десяти можливих. Отже, настільки велике може бути невігластво.

Знай, мій дорогий брате! Людська душа охоплена нескінченним числом потреб і є місцем безмежних страждань. Вона відчуває апетит до незліченних насолод, і немає числа її сподіванням. Навіть вивертати з душі співчуття, під час помилки серця, несе в собі нескінченну біль! Тому, у тебе немає права говорити: «Хто я такий?! Яка в мені значимість, щоб заради мене стався Кінець Світу, були встановлені Ваги і зроблено розрахунок?!».

О, гордовито сидить на трибуні помилка! Чи не пишаєшся своїм життям, адже воно засноване на обмані.

Хто сидить на цій трибуні заблуканий, злякавшись жаху зникнення і загибелі, вдається до ймовірності вічного щастя. У відмові ж від релігійних приписів, звертається до вірогідності відсутності Іншого світу. Завдяки цьому самообману, він в обох випадках рятується від страждань. Однак, в короткий час брехня розсіюється і проявляється істина. Перша ймовірність не усуває страждання, а друга не полегшує ношу.

А також, кажучи «Коли біда стає загальною, страждання полегшується. Я – такий же, як всі», він знову намагається уникнути тяжкості ноші. Однак коли біда загальна, страждання множаться, тому що, подібно йому самому, в цю біду потрапляють також його близькі та кохані. Оскільки душа людини пов’язана з усіма людьми, то страждання збільшуються настільки, наскільки обширнішою стає біда.

О, бідолаха, який шукає спокою в сумніві під тінню безпечності! Нехай не буде тобі насолодою спраглі тобою в прохолоді безпечності та сумніви! Вони – отруйний мед, і через короткий час перетворяться на пекельні муки. Якщо ж ти бажаєш перетворити страждання в насолоди, а вогонь – в світло, то за допомогою земних поклонів п’ятикратного намазу придуши гординю, схили голову і наповни її вірою. Потім, невпинно міркуй над знаменнями (аятами) Всевишнього і слухайся Його, щоб розірвалася завіса сумніву і безпечності, проявилася солодкість порятунку від гіркоти помилки і відчулася насолода молитви.

Знай, мій дорогий брате! У поклонінні і покорі Всевишньому є покірність, але немає випробування, бо пан може відчувати свого раба, а раб не сміє відчувати свого пана. Отже, людина не має права відчувати свого Господа і Творця.